Sàn Gỗ RedSun R83

Giá: 150.000 VND

Xuất xứ : Việt Nam
Kích thước : 803 mm x 147 mm x 8 mm
Cốt AC/E : Ac3/E1
Bảo hành  : 10 năm